onsdag 1 oktober 2014

Strategier

Strategin är ett dokument som fastställer vilken taktik som man ska ha för att uppnå ett visst mål. En strategi är långsiktig och översiktlig till sin karaktär och visar vilken riktning man skall gå för att nå målet. Den behöver inte vara speciellt konkret/praktisk men den skall ge ledning och peka på prioriteringar. För att ange metoder och medel så används program och planer.
Publicerad: 2011-07-03 19.59
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland