torsdag 23 oktober 2014

Ljusdals kommun — en av Sveriges 20 millenniekommuner

På kommunfullmäktige (KF), måndag 30 januari, är det dags för diplomering av Ljusdals kommun som en av Sveriges 19 millennie-kommuner.  Det vill säga en kommun som aktivt arbetar med de millenniemål som sattes upp av FN år 2000.
Av de sammanlagt åtta övergripande målen som sattes upp av FN har Ljusdal i första hand valt att fokusera på de aktiviteter som sker idag i kommunen och som har en tydlig koppling till dessa mål.

Att vara en millenniekommun innebär att man från kommunens sida vill bidra till att millenniemålen uppfylls och i förlängningen skapa en bättre värld. I Ljusdal pågår sedan lång tid tillbaka olika arbeten som kan kopplas till millenniemålen, som exempel på detta kan nämnas kommunens miljöcertifiering av skolor och förskolor genom Grön Flagg, konsten att vara unik ett skapande skolaprojekt som fördjupar arbetet med mänskliga rättigheter via skapande processer , samt olika lokala miljöprojekt. Genom att kommunen nu är en millenniekommun kan detta arbete samlas under ett gemensamt paraply. Den 26 september 2011 beslutade kommunfullmäktige att Ljusdals skulle bli en av Sveriges 19 millenniekommuner.

- Global utveckling börjar lokalt och genom att koppla det arbete som vi gör idag till millenniemålen så får vi en gemensam plattform som visar vad som sker i kommunen på ett bättre sätt, säger Malin Fundin, utredare.

Projektet millenniekommun drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting och finansieras av SIDA. Läs mer om millenniekommun på www.millenniekommun.se.

För mer information kontakta: Malin Fundin, utredare, 0651-182 02.

Läs mer om Ljusdals kommun som Millenniekommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2012-01-26 15.35
Tipsa en kompis
Logga Millenniekommun

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland