söndag 7 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Nämnder & styrelser

Organisationen av nämnder


Den nuvarande politiska nämndorganisationen består av kommunstyrelsen och ytterligare tre nämnder: utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och myndighetsnämnden. Därutöver finns en valnämnd och en överförmyndarnämnd.

Hur utses nämndledamöterna?


Det är kommunfullmäktige som utser ledamöterna till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges ledamöter utses i sin tur av kommunens invånare vid varje kommunalval.

Nämndernas uppgift


Styrelserna och nämnderna är specialister på olika områden och ser till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Nämndprotokoll


Protokoll från nämndsammanträdena finns att läsa på biblioteken. Vissa nämnders protokoll finns även tillgängliga här på kommunens webbplats.

Allmänhetens möjlighet att närvara vid nämndsammanträden


Vissa styrelser och nämnder har öppna sammanträden för allmänheten.
Publicerad: 2009-05-25 14.05

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland