Kommunvapen

Krisberedskap

Det moderna samhället är sårbart. Tidigare planerade man huvudsakligen för att kunna hantera krissituationer som var relaterade till militära hotbilder.

I dag är hoten mot vårt samhälle av annan karaktär, vilket ställer stora krav på kommunens verksamheter. De kommunala verksamheterna som är samhällsviktiga måste fungera även i en kris-situation.

På denna webbsida beskriver vi hur kommunen är organiserad för att hantera och leda en krissituation. Informationen syftar till att ge dig som kommuninvånare all nöd-vändig information vid en kris/olycka.

Krisinformationsnummer 0200-12 07 77


Vid en större händelse med stort informationsbehov finns möjlighet att aktivera ett gemensamt telefonnummer för samtliga hälsingekommuner. Detta telefonnummer är 0200-12 07 77. En kommunöverskridande krissamverkan ger informationsorganisationen mer uthållighet. Den ger också bättre service till den som söker information.
Akut krisinformation
Vid kris eller olycka finns aktuell lägesbild och information tillgänglig genom ett klick på ikonen "Akut krisinformation" här ovan.
Krisinformationsbroschyr
Ljusdals krisinformationsbroschyr
Klicka på bilden för att läsa broschyren som webbtidning.

Du kan också hämta den i PDF-format:
KrisinformationsbroschyrPDF

Länkar som rör kris och krisberedskap