söndag 14 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka
Framsida Grafisk manual

Grafisk profil

Bakgrund


Kommunen verkar i många sammanhang och vid många tillfällen, allt från hemsidor på Internet till olika typer av skriftligt material som skickas ut till enskilda personer, företag, organisationer och myndigheter. Det ska vara lätt att känna igen material som kommer från Ljusdals kommun. Därför ska vårt vapen/logotyp användas enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna om profil.

Riktlinjer


Vid produktion av skriftligt informationsmaterial gäller att:
  • Kommunens logotyp ska återfinnas i materialet.
  • Vid olika typer av annonseringar ska logotypen finnas med.
  • Förtryckta kuvert, brevpapper och faxblanketter ska så långt som möjligt användas när skrivelser och liknande skickas externt.
Vid eventuella frågor angående Ljusdals kommuns grafiska profil, kontakta informationsenheten.

(Klicka på bilden för att ladda hem den grafiska manualen)

Publicerad: 2009-05-15 14.11
Kontakt
Anna Kjellander
Informationschef
0651-181 53
070-228 05 05

Sara Jerfsten
Informatör
0651-183 91
073-275 11 08

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland