onsdag 10 februari 2016

Utredarenheten

Utredarenheten erbjuder kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar stöd med utredningar och projektplanering. Beställningar kan göras av politiker (kommunstyrelse och nämnder) eller av verksamheterna/förvaltningarna.

 
Utredarenhetens uppdrag är att på ett enhetligt och effektivt sätt leverera väl underbyggda beslutsunderlag med saklig och korrekt information till politik och verksamhet. Enheten ska därmed bidra till en ökad och jämn kvalité på utredningar och projekt som genomförs i Ljusdals kommun. Utredarenheten skall även fungera som en stödfunktion vid utredningar och projekt som utförs av övrig personal inom kommunen. Utredarenheten arbetar med stöd av PPS, Praktisk Projektstyrning, en väl dokumenterad och strukturerad metod för bland annat projektplanering.

 
Enheten har kompetens och erfarenhet av utvärderingsarbete, projektplanering, kvalitetsarbete, kundenkäter, ansökningar om statsbidrag eller projektmedel, fokusgrupper, mm.

Publicerad: 2014-03-13 17.42

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland