söndag 14 februari 2016

Personalenheten

Personalenheten finns organisatoriskt placerad på kommunledningskontoret och består av personalfunktionen och lönefunktionen. Personalenheten har 15 medarbetare.
 
Personalenheten svarar för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. Enheten servar kommunens samtliga förvaltningar i personalstrategiska likväl som operativa frågor. Enheten arbetar konsultativt och tillhandahåller råd och stöd, information och utbildning till kommunens chefer och ledare. Det direkta arbetsgivaransvaret för medarbetarna ligger dock på kommunens chefer. Personalenheten bereder även ärenden till kommunstyrelsen inom ansvarsområdet.
 
Några av våra uppgifter är:
  • Avtals- och arbetsrättsfrågor
  • Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering
  • Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor
  • Löne- och pensionsfrågor
  • Personalförsörjning och kompetensutveckling
Personalenheten företräder kommunen i arbetsrättsliga tvister och vid tecknande av kollektivavtal.
Publicerad: 2013-02-28 13.57

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland