tisdag 9 februari 2016

Kommunkansliet

Kommunkansliet är en administrativ enhet som stödjer nämnderna i deras verksamheter. Vi är en gemensam nämndsadministration för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och valnämnden.

Kommunkansliets uppgifter är att:

  • Förbereda ärenden så att de förtroendevalda har bra underlag för sina beslut

  • Sköta kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och omsorgsnämndens diarier, som är register med allmänna handlingar

  • Ge administrativ service - avseende ärenden och beslut - till kommunens verksamheter, till förtroendevalda, andra myndigheter, allmänhet och massmedia

  • Ansvara för kommunens centralarkiv och därtill hörande allmänna handlingar

  • Ansvara för interntryckeriet

  • Ansvara för internposten

  • Administrera och planera de allmänna valen

  • Administrera borgerliga vigslar
Publicerad: 2013-08-20 13.32

Kontakt

Postadress
Kommunkansliet
Ljusdals kommun                    
827 80 Ljusdal

Besöksadress
Förvaltningshuset
Norra Järnvägsg. 21
Ljusdal

Telefon och fax
Tfn: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post till diariet
kommun@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland