lördag 13 februari 2016

Kommunvapen

Kommunvapnet får under inga omständigheter förvanskas.

Bockhuvudet antogs som vapen för Ljusdals köping 1958 efter förslag från Kommunheraldiska institutet.

Vapnet skulle utformas enligt följande:
I svart fält inom en bård av guld ett avslitet bockhuvud av samma tinktur med röd beväring.
 
Motivet var hämtat från Ljusdals sockens sigill år 1638 som visade ett bockhuvud.
Denna vapenbild går otvivelaktigt tillbaka på Hälsinglands landskapsvapen vilket beskrivs som "En förgylt bock vid ett svart field"av Gustav I:s sekreterare Rasmus Ludvigsson år 1560 i en förteckning på Kungliga Biblioteket.
 
Efter sammanslagningen av Ljusdals köping, Los, Färila, Ramsjö och Järvsö landskommuner den 1 januari år 1971, hemställdes till statens heraldiska nämnd om förslag till nytt kommunvapen.
 
Citat ur protokoll med statens heraldiska nämnd 16 juni år 1971:
"Enligt den praxis som utbildat sig under de senaste årens kommunsamman-läggningar brukar nämligen den namngivande delens vapen bli storkommunens. Ser man till källäget följer köpingsvapnet troget en för ändamålet väl lämpad sigillbild, som genom att utgöra en heraldisk förkortning av landskapsvapnet har en sådan allmän syftning att den kan representera även övriga kommuner. Los lodjur, Ramsjö korpar och Järvsö järv är i jämförelse med Ljusdals bockhuvud alltför lokalt bundna. Färila kommuns vapen anknyter ej till sigillmaterialet. Färila äldsta sockensigill, av vilket avtryck påträffats på en handling från år 1640, visar ett kors."

Det nuvarande kommunvapnet antogs i kommunfullmäktige 30 juni år 1972, enligt följande förslag från statens heraldiska nämnd: I svart fält ett avslitet bockhuvud av guld med horn, tunga och tänder röda.

Publicerad: 2014-10-03 14.07
Ljusdals kommunvapen - Ett förgylt, avslitet bockhuvud med horn, tunga och täder i rött på en svart bakgrund

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland