måndag 30 november 2015

Överförmyndare

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken.

Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommuner har beslutat att ingå i ett samarbete kring överförmyndarfrågor. Från den 23 maj 2011 ingår dessa kommuner därför i en gemensam överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Bakgrunden till det fattade beslutet är bland annat att man behöver stärka verksamheterna i respektive kommun och öka rättssäkerheten.

Överförmyndarnämnden och överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten i Bollnäs.

Publicerad: 2012-11-30 13.40

Kontakt och öppettider för

överförmyndarenheten

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag

Handläggare:

För huvudman/underårig född på dag 1 – 13:

Caroliln Nyberg, 0278-252 76

För huvudman/underårig född på dag 14 – 24:

Inger Persson, 0278-252 56

För huvudman/underårig född på dag 25 - 31 eller ensamkommande barn:

Sofia Holm, 0278-252 37


overformyndare@bollnas.selänk till annan webbplats

Handlingar skickas till: Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Bollnäs Stadshus
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Överförmyndarnämnden

Blanketter

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland