måndag 25 maj 2015

Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus.
Länsstyrelsen har förordnat Sigbjörn Öster att vara notarius publicus med verksamhetsområden Ovanåkers, Bollnäs och Ljusdals kommuner.

Notarius publicus är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar efter annan kontroll eller undersökning.
  • Lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
Publicerad: 2012-02-01 16.27
Kontakt
Sigbjörn Öster
Tfn. 0270-122 98
Mobil: 073-041 33 99
E-post: s.oe@telia.com
Externa Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland