måndag 8 februari 2016

Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus.

Länsstyrelsen har förordnat Christer Sammens att vara notarius publicus med verksamhetsområden Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdals kommuner.

Notarius publicus är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar efter annan kontroll eller undersökning.
  • Lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
Publicerad: 2015-06-09 13.23
Kontakt

Notarius publicus:
Christer Sammens
Åklagarmyndigheten i Hudiksvall
070-671 05 41,
christer.sammens@telia.com

Biträdande notarius publicus:
Anders Wiklund
Arnöviken 32,
824 93 HUDIKSVALL
072-517 86 72
anders.3914@hotmail.com

Externa Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland