lördag 6 februari 2016

Ljusdals kommuns räddningstjänst

Räddningstjänsten svarar för insatser vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser, samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Handlingsprogrammet, beslutat av kommunfullmäktige är det politiska styrdokumentet för arbetet med skydd mot olyckor.

Våra brandmän är till största delen brandmän i beredskap. Detta innebär att man har en annan huvudarbetsgivare och träder i tjänst först när larmet går på personsökaren. Man skall då ta sig till brandstationen, byta kläder samt rycka ut inom 7 min.

I organisationen finns dessutom Räddningsvärn på vissa platser som komplement till beredskapsstyrkan. Räddningsvärnet består av frivilliga och har ingen beredskap.

Att förebygga bränder och olyckor är tillsammans med utryckningsverksamheten våra viktigaste uppgifter

Besöksadress: Molinsgatan 2

Telefon:  0651-180 23 eller växeln 180 00
e-post:    raddningstjansten@ljusdal.se

Öppet: Måndag-fredag 07.30-16.30 (lunch 12.00-12.45)

Publicerad: 2015-09-14 11.51

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland