lördag 13 februari 2016

Välkommen till miljöenheten


Vi arbetar med frågor som rör människors hälsa och miljö. Det gör vi genom tillsyn enligt miljöbalken. Den reglerar bland annat miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, avfalls- och avloppsfrågor samt olika former av störningar för människors hälsa, tex buller, ljus, fukt och lukt.

Miljöenheten ansvarar även för den lokala tillsynen enlig livsmedelslagstiftningen. En viktig del i vårt jobb är att ge information och rådgivning inom våra tillsynsområden. Miljöenheten driver också ett aktivt naturvårdsarbete och flera naturvårdsprojekt. Vi utför kalkning av sjöar och vattendrag. Miljöövervakning sker av luft, mark och vatten. Det finns flera verksamheter och anläggningar som man måste söka tillstånd eller godkännande för eller anmäla till oss innan de får påbörjas eller tas i bruk.

Publicerad: 2012-03-15 15.47

Vill du kontakta oss

Vi finns på plan 4 i förvaltningshuset

Tfn: 0651-180 00 (växel)

Du kan också skicka e-post till oss. Vi diarieför din e-post som inkommen handling. Skriv gärna direkt i rubriken vad saken gäller. Då kan vi lättare se vem hos oss som bäst kan ta hand om ditt ärende, frågor eller synpunkter.

miljo@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland