lördag 6 februari 2016

Kulturenheten

Inom kulturenheten arbetar en kultursamordnare på 100% och en assistent på 50%. Arbetet drivs enligt den av kommunfullmäktige antagna kulturdeklarationen och innebär övergripande planering och administration av kommunens kulturverksamhet, genomförande och utvärdering av olika projekt, fördelning av bidrag till olika föreningar och organisationer samt utformning av bidragsansökningar till olika kulturprojekt. Dessutom anordnar kultur olika arrangemang för både unga och vuxna.

Kulturenheten ska arbeta i bred samverkan med kommunens olika  enheter och förvaltningar, näringsliv samt andra aktörer i samhället.

Kulturens webbplats kan du bland annat hitta aktuella evenemang, information om olika kulturföreningar samt annat som rör kulturen i Ljusdals Kommun. Här kan du även läsa om kulturstipendier samt den senaste versionen av Kulturguiden.

Publicerad: 2011-09-12 09.18
Styrdokument
Kommunprogram för Ljusdals Kommun:
"I Ljusdal är det möjligt"PDF

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland