måndag 6 juli 2015

Kontaktpolitiker

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker verksamheterna inom omsorgs- och socialförvaltningen.

I och med den nya mandatperioden 2015-2018 pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för kontaktpolitikerverksamheten. Det går att kontakta alla ordinarie ledamöter i omsorgsnämnden.

Kontaktpolitikerna ska vara en länk mellan omsorgsnämnden och i första hand kunder och anhöriga.

Uppdraget innebär:

  • att hålla sig väl informerad om verksamheten inom sitt kontaktområde
  • att hålla god kontakt med kunder, anhöriga och  intresseföreningar inom området
  • att besöka eller ha telefonkontakt med de olika verksamheterna

För mer information kontakta omsorgsnämndens ordförande.

Publicerad: 2015-04-01 15.15

Omsorgsnämndens ordförande

Helena Brink (C)
072-201 85 56

LänkarLjusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland