måndag 8 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Individ- och familjeomsorg

Foto: Marie Larsson, individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av två myndighetsutövande enheter, dessa är försörjningsstöds- och vuxenenheten respektive barn- och famljeenheten. Dessa enheter är indelade i olika arbetsgrupper. Det finns även övrig verksamet inom IFO.

Myndighetsutövande verksamhet

finns huvudsakligen på socialkontoret, plan 3 i Förvaltningshuset på Riotorget. Ungdomsgruppen finns i dag utanför huset på Norra Järnvägsgatan 35, ovanpå Nordeéns guldsmedsaffär.

Övrig verksamhet


Det finns även fler verksamheter som bedrivs utanför Förvaltningshuset. Det finns några verksamheter som drivs i egen regi och andra i samverkan med landstinget eller tillsammans med närliggande kommuner.

Familjestödjarna

ger stöd till familjer och enskilda i öppenvård efter beslut och insats från socialsekreteraren. De finns på Hotellgatan 18B.

Slottet

är Individ- och familjeomsorgens boendestöd för människor med missbruksproblematik. Deras verksamhet finns på Hotellgatan.

Handläggning av serveringstillstånd

finns i Förvaltningshuset plan3.

Budget- och skuldrådgivning

finns i Förvaltningshuset plan 5.

UNIK/VIP

är en kommunal verksamhet som ger stöd till långtidsarbetslösa med möjlihget till motiverande coachsamtal, praktikplatser, hunddagis samt Butik Unik. De finns på Åkerslundsvägen 62.

Medling och Brottsförebyggande verksamhet

i samarbete med polisen. Finns i Resecentrum.

Familjecentrum

finns på Lasarettsgatan 1, där vår förvaltning har en socionom, för konsultativa samtal, en halv dag i veckan.

Beroendemottagning

finns på Närsjukhuset i Ljusdal.

Familjerådgivning

finns i Ljusdal och Hudiksvall.

Ungdomsmottagning

finns på Hotellgatan 22B

Publicerad: 2013-09-02 07.54
Verksamhetschef

Thomas Renshammar

0651-180 74
thomas.renshammar@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland