fredag 27 mars 2015
Till Startsida
Tillbaka

Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF)

Svanar som simmar i sjö

Aktuellt

Under 2012-2013 har rådet arbetat med en policy/handbok som bygger på FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Handboken är tänkt att vara ett hjälpmedel för tjänstemän och politiker i Ljusdals kommun att förverkliga intentionerna i konventionen avseende ett tillgängligt samhälle för alla. Policy/handbok finns att ladda ner, se högerspalten under "Policy".

Rådet har också reviderat tidigare ”P-bot” . Den kan användas till att sätta på bilar som felaktigt står på en parkering avsedd för personer med funktionsnedsättning. Alla personer som har ett parkeringstillstånd från kommunen kan hämta en ”P-bot” på kommunens bibliotek eller hos sekreteraren i rådet.

Rådet håller på att revidera tillgänglighetsguiden. Guiden är tänkt att ge en bra och fyllig information om tillgängligheten i offentliga lokaler och butiker. Arbetet med att samla in information pågår för närvarande (hösten 2013).

Historik och organisation

Rådet för funktionshinderfrågor, som tidigare hette Kommunala handikapprådet, inrättades i Ljusdals kommun 1972 och är knutet till kommunstyrelsen. Namnbytet skedde 2012-06-20.

Verksamhet

I rådet sker samråd (överläggningar) och ömsesidiga informationsutbyten mellan kommunen och företrädare för funktionshinderrörelsen. Rådet är också opinionsbildande och drivande i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning, både gentemot kommun, landsting och andra viktiga samhällsinstanser. Rådets övergripande uppgift är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Ledamöter, sammanträden och utbildning

Rådet består av ledamöter från olika organisationer och 14 ersättare för dessa ledamöter. Vi håller möten 4 gånger per år. Däremellan sammanträder vårt arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda de ärenden som tas upp vid Rådet för funktionshinderfrågor. Arbetsutskottet har tre ledamöter och en ordförande.

Varje år genomförs två utbildningsdagar tillsammans med Pensionärsrådet. Medlemmarna bestämmer själva innehållet i utbildningen.

Publicerad: 2013-01-15 14.19

Namnbyte

Handikapprådet har bytt namn och heter från och med 2012-06-20
Rådet för funktionshinderfrågor​

Kontakt

Helena Brink
Ordförande
Telefon 0651-181 03
helena.brink@ljusdal.se

Jessica Lövdahl

Sekreterare
Telefon 0651-180 83
jessica.lovdahl@ljusdal.se

Postadress
Rådet för funktionshinderfrågor
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Besöksadress
Förvaltningshuset
Norra Järnvägsgatan 21
Ljusdal

Kallelser


Policy

Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland