lördag 6 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF)

I Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, sker samråd (överläggningar) och ömsesidiga informationsutbyten mellan kommunen och företrädare för funktionshinderrörelsen. Rådet är också opinionsbildande och drivande i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning, både gentemot kommun, landsting och andra viktiga samhällsinstanser. Rådets övergripande uppgift är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Rådet består av ledamöter från olika organisationer och 14 ersättare för dessa ledamöter. Vi håller möten 4 gånger per år. Däremellan sammanträder vårt arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda de ärenden som tas upp vid Rådet för funktionshinderfrågor. Arbetsutskottet har tre ledamöter och en ordförande.

Varje år genomförs två utbildningsdagar tillsammans med Pensionärsrådet. Medlemmarna bestämmer själva innehållet i utbildningen.

Publicerad: 2013-01-15 14.19

Kontakt

Helena Brink
Ordförande
Telefon 0651-181 03
helena.brink@ljusdal.se

Sekreterare (vakant tjänst)

Postadress
Rådet för funktionshinderfrågor
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Besöksadress
Förvaltningshuset
Norra Järnvägsgatan 21
Ljusdal


Kallelser & dokument


Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland