tisdag 9 februari 2016

Integrationsverksamheten

Tre tjejer

Integrationsverksamheten startade september 2012 och består av ett flertal enheter

  • Ordinarie flyktingmottagning – med en överenskommelse om mottagning av 50-70 flyktingar/år
  • Mottagning av ensamkommande barn – med en överenskommelse om 10 platser, varav 4 platser för asylsökande.
  • 18+ enheten – för utslussning och integrering av tidigare ensam-kommande barn i eget boende
  • Service till övriga invandrare
  • Bovärd Gärdeåsen

Flyktingenheten är en väl etablerad verksamhet i vår kommun sedan mer än 10 år tillbaka. Vi har en flyktingenhet med ett gott rykte och som fått uppskattning både nationellt och internationellt. I samverkan med övriga kommunala instanser och med andra aktörer, som t.ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, företag och frivilligorganisationer, har vi byggt upp ett väl fungerande nätverk för nyanlända flyktingar med behov av stöd.

Mottagandet av ensamkommande barn startade under 2012. Vårt HVB-boende Credo har en trygg och kompetent personalgrupp som leds av enhetschef Lotta Eriksson. De ensamkommande barns dagliga omvårdnad ombesörjs av Credo och dess personal. Barnens behov och beslut kring placering utreds av vår socialsekreterare Monica Crosson. Vår ekonomiassistent Annika Moberg finns som ett stöd för ekonomihanteringen inom enheten.

18 + verksamheten kommer från och med slutet av 2013 att stötta tidigare ensamkommande barn som fyllt 18 år och flyttat till eget boende. Teamledare och personal finns i en lokal i centrala Ljusdal, där ungdomarna även kan få stöttning med läxläsning och social samvaro.

Service till övriga invandrare byggs upp steg för steg. Vi samverkar med kyrkor, trosamfund och idrottsföreningar i syfte att skapa nya plattformar för invandrares integrering. Vi kan också ge rådgivning och viss service för invandrare, med mottagning vissa tider i veckan på vårt kontor. Vi vill med tiden bygga upp ett slags ”medborgarkontor för invandrare”.

Bovärd Gärdeåsen finns tillgänglig dagligen för alla hyresgäster på Gärdeåsens bostadsområde. Vår bovärd talar sju språk och möter alla människor med respekt i sitt arbete med att öka trivsel och trygghet i boendet på området.

Publicerad: 2015-11-30 11.47

Other languages

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Verksamhetschef

Kenneth Forssell
0651-180 00
kenneth.forssell@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland