lördag 6 februari 2016

Äldreomsorg

Äldreomsorgen arbetar för att människor skall kunna åldras värdigt och tryggt i Ljusdals Kommun. Vi jobbar även med LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten sedan maj 2010.

Insatserna ska efter bedömning anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. De ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Det är även vår uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående  genom olika former av insatser.

Biståndshandläggaren bedömer vilka insatser som varje enskild individ har rätt till utifrån Socialtjänstlagen, SoL. Kunden har möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Idag har vi fem leverantörer, förutom kommunens egen hemtjänst, som är godkända av kommunen som utförare. Två av de externa leverantörerna har även godkänts för att utföra omvårdnad, de övriga tre utför endast serviceinsatser.

Äldreomsorgen i Ljusdals kommun kännetecknas av välutbildad och duktig personal som är en garanti för att äldre och andra med omvårdnadsbehov får det stöd de behöver för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Publicerad: 2012-06-26 11.54
Verksamhetschef för Äldreomsorg

Ingrid Sundström

0651-182 72
ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Verksamhetschef för Biståndshandläggare

Margareta Nybom-Persson

0651-180 82
margareta.nybom@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland