torsdag 17 april 2014

Nyckeltal

Nyckeltalen nedan gäller Ljusdals kommun och kommunkoncernen. I kommun-koncernen ingår även de kommunala bolagen Ljusdalshem AB och Ljusdals Energikoncern samt stiftelserna Närljus och Stenegård.

 

2007

2006

2005

2004

2003

Antal invånare 19 175 19 243 19 384 19 592 19 771
Utdebitering 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40
Kommunanställda tills vidare 1 842 1 823 1 874 1 956 1 964
Soliditet, kommunen % 51 52 48 46 55
Soliditet, koncernen % 30 30 27 25 29
Likvida medel kommunen, Mkr 11 15 40 46 22
Likvida medel koncernen, Mkr 78 53 73 81 44
Låneskuld kommunen, Mkr 230 228 234 240 107,6
Låneskuld koncernen, Mkr 798 774 803 854 776
Årets resultat kommunen, Mkr 8,5 36,6 27,4 -44,9 -13,7
Årets resultat koncernen, Mkr 16,3 27,8 48 -63,9 -7,8
Balansomslutning kommunen, Mkr 916 886 880 848 789
Balansomslutning koncernen, Mkr 1 621 1 529 1 543 1 529 1 544
Nettoinvesteringar kommunen, Mkr 58 71 64 49 41
Nettoinvesteringar koncernen, Mkr 91 98 74 61 62
Eget kapital/invånare kommunen, Mkr 24 283 23 755 21 693 20 066 22 155
Eget kapital/invånare koncernen, Mkr 24 948 24 012 21 550 19 420 22 529
Skattekvot % 99 96 97 100 101
Publicerad: 2008-06-02 10.53
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland