fredag 12 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Viktiga telefonnummer och webbplatser

VIKTIGA TELEFONNUMMER »

Alarmering/nödsituation .................................................................... 112

Ambulans, brandkår, polis och sjöräddning
Polisen, ej akut ................................................................................ 114 14

Sveriges nationella nummer för information vid
allvarliga olyckor och kriser
......................................................... 113 13

Jourhavande medmänniska/Röda korset ..................... 0771-90 08 00

Räddningstjänst
Kommunens växel, kontorstid .....................................................0651-180 00

Kommunen
Kommunens växel, kontorstid .................................................... 0651-180 00
Felanmälan kommunens fastigheter, kontorstid ......................... 0651-183 40
Felanmälan kommunens fastigheter, övrig tid ......................... 073-333 48 45
(obs! gäller ej vattenverk, avloppsreningsverk eller friidsanläggningar)
Felanmälan gata/park, kontorstid................................................ 0651-183 59
Felanmälan gata/park, övrig tid................................................... 0651-100 44

Ljusdal Energi

Felanmälan el, fjärrvärme, vatten, avlopp och bredband ......... 0651-760 750

Sjukvård
Närsjukhuset i Ljusdal ......................................................................... 170 00
Sjukvårdsrådgivning .............................................................................. 1177
Läkemedelsupplysning ............................................................ 0771-450 450
Giftinformation ............................................................................ 08-33 12 31

VIKTIGA WEBBPLATSER »

Ljusdals kommun........................................................... www.ljusdal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Civilförsvarsförbundet ....................................................... www.civil.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten . www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivning på internet ......................................www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS Alarm .................................................................... www.sosalarm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Livräddningssällskapet .................................... www.sls.a.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjöfartsverket .................................................... www.sjofartsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allt om säkerhet ................................................... www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Brandskyddsföreningen .................................. www.svbf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverket .............................................................www.trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell portal för krisinformation ............ www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).......... www.msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


TELEFONJOURER »

Kvinnojouren Viljan, Ljusdal................................................... 0651-130 69

Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris............. 020-22 00 60

Röda korsets telefonjour...................................................... 0771-900 800

BRIS, Barnens Rätt i Samhället....................................................... 116 111

Publicerad: 2013-06-26 18.05

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland