lördag 6 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Risk- och sårbarhetsanalys

Verksamhetsansvaret är utgångspunkten

Det är verksamhetsansvaret som är utgångspunkten i samhällets krishanteringssystem. Det betyder att ansvaret för olika uppgifter under normala förhållanden även gäller under en kris. Kommunen måste kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär, och samtidigt kunna ge nödvändig information och stöd till enskilda.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lag är kommunen skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunens verksamheter ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa, hur de kan påverka verksamheten och på vilka sätt sårbarheten kan minskas. Analysen ska sedan ligga till grund för en övergripande plan som kommunfullmäktige ska anta för varje ny mandatperiod.

Publicerad: 2015-10-30 08.23
Länkar


Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland