söndag 7 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Extraordinära händelser

Med en extraordinär händelse menas en händelse utöver det normala, en händelse som innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Det kan t.ex. röra sig om ett omfattande elavbrott, översvämningar, dammbrott eller extrema vädersituationer (som stormen Gudrun), men även större bränder som den på Makedonska föreningen i Göteborg 1998.

Det som skiljer en extraordinär händelse från en andra händelser är den stora omfattningen, att händelseförloppet är snabbt och svårt att överblicka och att det därför krävs snabba beslut av de kommunala organen.

Händelser som man hanterar inom det normala verksamhetsansvaret, även om de kommer plötsligt och är störande, ska inte betraktas som extraordinära.

Publicerad: 2015-10-30 08.27

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland