lördag 20 december 2014

Sammanträdeskalender 2014

  Januari Februari Mars April Maj Juni kl.
Kommunfullmäktige 27 24 31 14, 28 26 16, 23 18:00
Kommunstyrelsen 9 6, 20** 6 3, 10** 8, 27   08:30, **Info-KS
Kommunstyrelsens allmänna utskott 14 11 11 8 6 3 09:00
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 21 18 18 15 13 10 08:30
Myndighetsnämnden 23 20 20 24 22 26 08:30
Överförmyndarnämnden - - 10 - - 16 13:15
Omsorgsnämnden 23 13 13 15 15 12 08:30
Omsorgsnämndens arbetsutskott 23 13 13 15 15 12 08:00
Utbildningsnämnden 22 12 12 16 14 11 08:30
Utbildningsnämndens arbetsutskott 27 24 31 28 26   08:30
  Augusti September Oktober November December kl.
Kommunfullmäktige 25 29 27 17, 24* 15 18:00, *Budget
Kommunstyrelsen 7 4, 11** 2, 30 6*, 27 4** 08:30, *Budget, **Info-KS
Kommunstyrelsens allmänna utskott 12 9 7 4 2 09:00
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 19 16 14 11 9 08:30
Myndighetsnämnden 28 25 23 27 18 08:30
Överförmyndarnämnden - 8 - - 15 13:15
Omsorgsnämnden 27 24 22 19 10 08:30
Omsorgsnämndens arbetsutskott 27 24 22 19 10 08:00
Utbildningsnämnden 28 25 23 20 11 08:30
Utbildningsnämndens arbetsutskott - 8 6 3, 24 - 08:30
Publicerad: 2008-04-01 11.49
Ladda ned


* Kommunstyrelsen 6 november
  (Budget kl. 08:30)

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland