söndag 29 november 2015

Sammanträdeskalender 2015

  Januari Februari Mars April Maj Juni kl.
Kommunfullmäktige 26 23 30 27 25 15, 22* 18:00, *13.00, *Budget
Kommunstyrelsen 8 5, 19** 5 1, 9** 7, 28 11** 08:30, *Budget, **Info-KS
Kommunstyrelsens allmänna utskott 13 10 10 14 5 2 08:30
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 20 17 17 21 12 9 08:30
Myndighetsnämnden 29 26 26 23 21 25 08:30
Överförmyndarnämnden - - 16 - - 15 13:15
Omsorgsnämnden 21 11 11 15 13 10 08:00
Omsorgsnämndens arbetsutskott 26 23 23 27 25 22 13:15
Utbildningsnämnden 22 12 12 16 12 18 08:30
Utbildningsnämndens arbetsutskott 26 23 30 27 - 1 08:30
  Augusti September Oktober November December kl.
Kommunfullmäktige 31 28 26 30 21 18:00, *13.00, *Budget
Kommunstyrelsen 13 3, 17** 1, 8* 5, 26** 3 08:30, *Budget, **Info-KS
Kommunstyrelsens allmänna utskott 11 8 6 3 1 08:30
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 18 15 13 10 8 08:30
Myndighetsnämnden 20 24 22 19 17 08:30
Överförmyndarnämnden - 14 - - 14 13:15
Omsorgsnämnden 26 23 21 18 9 08:00
Omsorgsnämndens arbetsutskott 10 7 5 2, 23 - 13:15
Utbildningsnämnden 27 24 22 19 10 08:30
Utbildningsnämndens arbetsutskott 10 7 5 2, 23 - 08:30
Publicerad: 2008-04-01 11.49
Ladda ned

* Kommunstyrelsen 8 oktober
  (Budget kl. 08:30)

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland