måndag 21 april 2014

Ordförande har ordet

Barn och ungdomar i Ljusdals kommun ska kunna säga:
JAG VILL. JAG KAN. JAG VÅGAR!
Det livslånga lärandet ska stimuleras och ständigt utvecklas.


Att våga tro på sig själv. Att vilja tro på sin förmåga. Att uppleva självkänsla, trygghet och förmåga att kunna. Att ha mod att våga, är viktiga grundstenar i vår gemensamma värdegrund.
Kommunen har ett rikt utbildningsutbud för medborgare i alla åldrar och Ljusdal besitter stor förmåga av att hitta möjliga förutsättningar. Detta är oerhört viktigt utifrån den arbetslöshet som råder i landet och kommunen. Vi har i Ljusdal en god barnomsorg, professionella stödinsatser, utvecklande verksamheter, drivande ledare, engagerad personal och underbara ungar! Att Ljusdal ska vara en ovanligt bra kommun för barn att växa upp i är min strävan.

Nämnden har gjort satsningar på modersmålundervisning genom effektivare samordning och utökat antal språkmöjligheter. Ett nationellt problemområde är bristen på Sv2-lärare och här i Ljusdal, som glesbygdskommun, är utmaning stor. Av de tolv miljoner som nämndens budget har förstärks med, fördelat på två år har satsningar som modersmålsundervisning  och studiehandledning prioriterats. Nämnden har de senaste fyra åren haft fokus på ”tidiga upptäckter”, vilket genererade till en förstärkning av pedagogisk resurs i klassrummet årskurs 1-3. Insatsen har bidragit till förbättrat resultat vad det gäller nationella provet i årskurs 3 och vi kan se en ökad trend under de tre år som provet har varit aktuellt. Genom den förstärkta budgetram nämnden tilldelades 2012 och 2013 har insatser förstärkt Barn- och elevhälsan och satsningar för att främja jämställdhet har verkställts.

Nämndens olika beslut har gynnat kommunen i sin helhet, men nämnden har även tagit beslut som skapat möjlighet till en högre levnadsstandard för enskilda medborgare. Barn, folkbokförda i annan kommun, ges möjlighet att gå på våra förskolor om vårdnadshavare är boende i Ljusdals kommun och barn folkbokförda i Ljusdals kommun, med andra föräldern boende i annan kommun, så ersätter Ljusdal den andra kommunen med ett halvt bidrag enligt nämndens beslut. Det är ett mycket bra beslut tycker jag.

Nämnden har även beslutat om att bedriva nattöppen pedagogisk omsorg vilket bidrar positivt i det individuella livspusslet samt ökar möjlighet att fungera flexibelt inom arbetslivet.

Utbildningsnämnden har beslutat om en Politisk deklaration, där vi ökar enheternas mandat att bedriva skola. Ett Frirumsstipendium har inrättats som uppmuntran och för att stimulera skolutveckling i Ljusdals kommun. Under våren 2013 kommer stipendiet på 150 000 kr att delas ut och det ser jag fram emot.

Att ständigt se över lokalbehovet är en åtgärd för att bibehålla samt öka nyttjandegraden av samtliga lokaler. Nämnden har initierat om- och tillbyggnadsprojekt inom nämndens ansvarområden. Resultat ser vi bland annat i den moderna förskolan i Korskrogen. Bofinkens förskola är i stora behov av renovering och ärendet är under behandling hos kommunens fastighetskontor. Gärdeåsskolan kommer under hösten 2013 att genomgå en förändring i H-huset där bland annat fritids har sin verksamhet. Den stora aulan på Slottegymnasiet är en tillgång för såväl kulturinslag som seminarium och annat i Ljusdals kommun. Efter många års diskussioner kan vi komma att få en modern fin aula och det är verkligen något jag ser fram emot.

De senaste åren har nämnden investerat i digitala verktyg genom reinvestering av datorer och läsplattor. Kompetensutveckling för personal har varit en viktig satsning och kommer så att vara. Såväl inom IT som lärarlegitimering.

Att bo och verka i en kommun som Ljusdal passar mig som handen i handsken. För mig är Ljusdal den attraktivaste kommunen i Hälsingland. Den känslan vill jag dela med fler. Jag tror på ständig utveckling – det har varit mina ledord i många år.


Har Du några frågor, funderingar eller något annat Du vill prata om?
Hör gärna av Dig!
Med vänliga hälsningar Malin Ängerå

Publicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis
Ordförande i Utbildningsnämnden

Malin Ängerå, (s)
Tfn. 0651-181 66
Mobil: 070-307 72 02
E-post: malin.angera@ljusdal.se


Besöksadress
Förvaltningshuset plan 5
Rum 5107
Norra Järnvägsgatan 21
Ljusdal

Postadress
Ljusdals kommun
UN/Plan 5
827 80 Ljusdal

På kartan (eniro.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland