lördag 20 december 2014

Kvalitetsredovisningen ur ett politiskt perspektiv

Vi skall aktivt medverka för att bli den attraktivaste kommunen i Hälsingland, vilket är kommunfullmäktiges mål. I strävan efter, det bästa och det mest attraktiva, måste vi definiera vad som menas med "bäst" och "attraktivaste" för att veta vad som skall mätas. Utbildningsnämndens måluppfyllelse handlar om att mäta kvaliteten på den lärmiljö vi erbjuder och se vad värdet på vår utbildningsnivå i jämförelse med övriga kommuner i landet är. Vi vill ge våra barn och elever "det bästa" och då är det av oerhört stor vikt, att vi klargör om vi gör det och även hur vi gör det. Ger vi det bästa? Är vi så duktiga som vi önskar oss att vara? Vad skall vi sträva efter att bibehålla och utveckla? Hur gör vi de insatser som vi vet med oss har framgång?
Svaren på dessa frågor, finner vi i vårt ständiga kvalitetsarbete. Förvaltningen använder ett enkätverktyg där resultatet ananlyseras för vidare årgärder.
 
Kvalitetsperspektiv, som är grundläggande för framgång, återkopplas ständigt från förvaltning till nämnd. Här kan vi följa arbetet från politiska uppdrag till resultat hos enskild individ. Vår organisation med barn och utbildning som ansvarsområde, skall genomsyras av tron på människors förmåga. Såväl barnets som elevens, men även vår tro på personalens förmåga.

Förutsättning för att skapa den bästa lärmiljö för våra barn och elever, är att tillgodose hög kompetens bland vår ledning och personal. Att synliggöra vår tro på människors förmåga innebär att vi aktivt, medvetet och pedagogiskt bör förmedla ett välkomnande förhållningssätt som bygger på barns vilja till utveckling och lärande.
 
Kvalitet utgår ifrån våra "användare" och deras behov samt förväntningar. Kvalitetsarbetet bör därför börja med att användarnas behov och förväntningar fastställs. Därefter kan arbetet påbörjas med att uppfylla eller överträffa deras krav, behov och förväntningar. Det brukar numera sägas att det är billigt att ge kunderna kvalitet jämfört med tidigare uppfattning att kvalitet kostar. Det är hur som haver ett långsiktigt incitament och en investering.

För nämnden är detta ett mycket betydelsefullt arbete och det är ett stöd för såväl politiker, tjänstemän och personal att ständigt utveckla oss och de verksamheter vi verkar inom.
Jag vill rikta ett tack till alla barn, elever, föräldrar och medborgare som ställer krav om kvalitativa verksamheter.
Tack till alla Er som i vardagen arbetar för att bibehålla och öka kvaliteten vid våra enheter. Det är genom Er politiken lyckas ge medborgarna det som de vill ha!
Jag tror på ständig utveckling.
 

Malin Ängerå

Ordförande utbildningsnämnden

Publicerad: 2010-04-15 15.42
Kvalitet

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland