fredag 29 maj 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 12 maj 2015

Tid:
Klockan 08:30 - halvdag (ev. längre)

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Stig Martinsson, rektor
08:30 – 09:00

2. Information om college gymnasieskolan

09:00 – 11:00
Ärende 3-8

Rebecka Jonsson, Kristina Jonsson, controllers
09:00 - Ärende 3-4

3. Budgetuppföljning 2015
Uppföljning per den 30/4 samt helårsprognos

4. Budget 2016, ELP 2017-2018
Beslut

5. Kontaktpolitikerområden, revidering
Beslut

6. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

7. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

8. Övriga frågor och information 2015 – utbildningsnämnden
Information:
- Skolriksdagen

Personal från Nybo skola och Lillhaga förskola
11:00 -

9. Redovisning av resultat, frirumsstipendium 2014. Briefing 2015

Skolsköterskor
11:30 –

10. Kvalitetsuppföljning 2015. Skolsköterskornas uppdrag


Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland