söndag 3 maj 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 16 april 2015

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Roland Hamlin, administratör/skolskjutshandläggare
08:30

2. Riktlinjer för skolplacering
Beslut

Malin Fundin, utredare
09:15

3. Konsekvensanalys gällande sammanslagning av Slotte 1 och Slotte 2
Information och ev. beslut

4. Ansökningar till Slotte 1 och Slotte 2 inför läsåret 2015/2016
Beslut

Rebecka Jonsson, Kristina Jonsson controllers

5. Budget 2016, ELP 2017-2018
Beslut

6. Remiss; Revisionsrapport Avtalstrohet Ljusdals kommun
Remissvar

7. Karriärstjänster i Ljusdals kommun
Beslut

Kerstin Hansson, samordnare
13:00

8. Kvalitetsuppföljning 2015 - Kompetensförsörjningsplan gällande personal inom utbildningsförvaltningen
Information

David Norman, bitr. rektor
13:30

9. Briefing utbildningsnämnden 2015 - Modersmål
Information

10. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

11. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

12. Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden

Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland