fredag 29 augusti 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 28 augusti 2014

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Punkt 2-3

08:30 – 09:40

2. Delegeringsordning utbildningsnämnden 2014.
Beslut

3. Lokaler förskolan Tallåsen.
Upphävande av tidigare beslut i förmån för nytt beslut

Fika 09:40 – 10:00

Kerstin Hansson, samordnare. Punkt 4-5

10:00 – 10:30

4. Budget 2015, ELP 2016-2017.
Redovisning av statsbidrag

5. Kompetensförsörjningsplan gällande personal inom utbildningsförvaltningen. Information

Punkt 6-12

10:30 - ​

6. Modell för socioekonomisk fördelning.
Information

7. Åtgärder utifrån prognostiserat underskott 2014.
Beslut om åtgärder för att nå en budget i balans

8. Budget 2015, ELP 2015-2017.
Beslut om åtgärder för att klara ramarna

9. Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden

10. Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Skriftlig bilaga:
Bandygrupp på gymnasiet för enbart flickor - återkoppling

11. Ramsjö skola.
Uppföljning och nulägesrapport

12. Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014Publicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland