torsdag 26 november 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 19 november 2015

Tid:
Klockan 08:30 - 12:00

Plats:
Restaurangen, Folkets park Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Maria Lindqvist, projektledare

08:30 – 09:00

2. Projektet "Integration, religion och nya överenskommelser" - Region Gävleborg
Information

Inga-Lill Öjemark, tf. förvaltningschef

09:00 – 09:40. Ärende 3-6

3. Ändrad organisationsform för dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman
Beslut

4. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2015

5. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

6. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

Lena Jonsson, rektor

10:00 – 10:30

7. Tekniskt basår.
Briefing 2015

Malin Fundin, utredare

10:30 – 11:00

8. Medborgarförslag om att säkra tillgången på förskollärare
Beslut

Inga-Lill Öjemark, tf. förvaltningschef

11:00 – 12:00. Ärende 9-12

9. Rapport från tillsyn 2015 av Ladans förskola - föreläggande
Beslut

10. Tillsyn av fristående förskolor 2015
Information

11. Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden

Sammanträdet stängs, ärendet omfattas av sekretess

12. Elev som ej uppfyller skolplikten
Anmälan


Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland