lördag 28 mars 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 12 mars 2015

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

2. Överklagan av beslut om bidrag Ladans förskola. Svar till förvaltningsdomstol Beslut

3. Nya barnomsorgsregler
Beslut

4. Anvisningar för uthyrning av skolans lokaler
Beslut

5. Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet
Beslut

6. Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018
Beslut

Roland Hamlin, skolskjutshandläggare
10:00 -10:30

7. Briefing 2015
Simundervisning i årskurs 3

8. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2015

9. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

10. Redovisning av meddelanden 2015 – utbildningsnämnden  

11. Budget 2016, ELP 2017-2018
Information

12. Kvalitetsuppföljning 2015 - utbildningsnämnden.
Gymnasieskolan, kostnad per program

13. Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämndenPublicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland