fredag 31 oktober 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 23 oktober 2014

Tid:
Klockan 08:30 - 17:00

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Ärende 2-7
08:30 – 09:40

2. Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden

3. Anmälan om kränkande behandling
Anmälan från rektor Stenhamre-Tallåsen-Ramsjö utbildningsområde
Anmälan från rektor Färila skola

4. Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014

5. Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem 2013. Uppföljning av tillsyn 2013
Skriftlig information

6. Pågående uppdrag och ärenden.
Rapport från förvaltningschefen

7. Ändring av statuter Axel Sundbergs minnesfond
Beslut

10:00 – 12:00

8. Skolskjutsutredning
Information UN 23/10
Förslag till beslut UN 20/11
Beslut UN 11/12

Ärende 9-14
13:00 – 17:00

9. Sjukfrånvaro 2013 på enhetsnivå.
Förslag till verksamhetsplan, åtgärdsplan, mål

10. Pilotprojekt på Gärdeåsskolan gällande pedagogisk skolgård
Beslut

11. Remiss gällande fullmäktigemål.
Remissvar

12. Redovisning av eventuell förändring gällande interkommunala ersättningar (IKE) läsåret 2014/2015.
Avstämning 15 oktober

13. Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden.
Presentation av resultat läsåret 2013/2014 för grundskolan

14. Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014Publicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland