onsdag 4 mars 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 12 februari 2015

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

2. Nya barnomsorgsregler

3. Överklagat beslut om bidrag 2015 Änglagårdens personalkooperativ

4. Överklagat beslut om bidrag 2015 Äventyrets personalkooperativ

5. Briefing 2015 - utbildningsnämnden

6. Årsbokslut 2014

7. Budget 2015 - revidering

8. Rutin för ärendehantering inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - förslag till revidering av rutin

9. Rutin för redovisning av delegeringsbeslut - förslag till revidering av rutin

10. Val av representanter till programråd Slottegymnasiet mandatperioden 2015-2018

11. Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018

12. Anvisning för uthyrning av skolans lokaler under skoltid - förslag till reviderade regler

13. Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet

14. Kvalitetsuppföljning 2015 - utbildningsnämnden

15. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

16. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

17. Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden

Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland