torsdag 24 juli 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 11 juni 2014

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Mickael Wallin, ordförande i gymnasierådet

08:30 – 09:00

2. Gymnasierådet
Rapport

09:00 – 12:00. Ärende 3 – 8

3. Ramsjö skola och förskola/fritidshems framtid och situation
Redovisning om hur undervisning ska säkerställas under läsåret 2014/2015

4. Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
Beslut (Bordlagt ärende vid UN 14 maj)

5. Motion från Helena Brink (C) gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre elever!
Yttrande

6. Åtgärder utifrån prognostiserat underskott.
Information: Kommunstyrelsens beslut om bromspaket.
Förslag till beslut: Stoppat intag på gymnasieprogram med få elever

7. Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden

8. Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Ärenden under handläggning - för kännedom

Madeleine Lundholm, nätverksledare UF
Birgitta Frisk Andersson, nätverksledare OF

13:00 – 13:40

9. Briefing 2014, utbildningsnämnden
Nätverksledare/nätverksträffar

Esbjörn Johansson, ungdomsstrateg
Cecilia Tegelberg, folkhälsosamordnare

13:40 – 14:40

10. Briefing 2014, utbildningsnämnden
LUPP, Politisk information i skolan, Ungt inflytande

Förstelärare

15:00 -

11. Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden
Utvärdering av tidigare förstelärartjänster

12. Strategisk utvecklingsplan 2014, utbildningsförvaltningen
Delrapport om arbetet med skolledarhandbok

13. Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014


Publicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland