lördag 10 oktober 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 24 september 2015

Tid:
Klockan 08:30 - 12:00

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Rebecka Jonsson, Kristina Jonsson, controllers. Ärende 2-3

2. Delårsbokslut per augusti 2015
Beslut

3. Budget 2016
Beslut gällande:
- Åtgärder
- Verksamhetsplan och verksamhetsmål 2016-2018
- Driftbudget 2016

4. Investeringsbudget 2016, ELP 2017-2018, reviderad prioritetsordning 2016
Beslut

5. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2015

6. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

7. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

8. Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden


Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland