fredag 25 april 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 16 april 2014

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

08:30 - cirka 08:45

Utdelning av frirumsstipendium 2014

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Esbjörn Johansson, ungdomsstrateg
Cecilia Tegelberg, folkhälsosamordnare

08:45 – 09:40

2. Briefing 2014, utbildningsnämnden
Del 1: Ungt inflytande i Ljusdals kommun
Del 2: Sammanfattning av LUPP årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet

10:00 – 12:00

3. Förslag från S-ledamöter i utbildningsnämnden om att utreda förutsättningar för en ny gemensam högstadieskola i Ljusdal
Diskussion och eventuellt beslut

Rebecka Jonsson, ekonom. Ärende 4

13:00 – 14:00

4. Budget 2015, ELP 2015-2017
Beslut

Malin Fundin, utredare. Ärende 5

14:00 – 14:30

5. Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
Information om konsekvensanalys och riskbedömning

15:00 – 17:00. Ärende 6-10

6. Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem 2013
Förslag till beslut med eventuella åtgärder
Beslut UN 14 maj

7. Rektorsområdesindelning
Förslag till beslut
Beslut UN 14 maj

8. Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden

9. Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Skriftliga bilagor:
- Skrivelse till "Hela Sverige ska leva" samt för kännedom till Jordbruksverket
- Skrivelse från rektorer om marknadsföring av gymnasieprogram
- Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
- Brev om fler logopeder i skolan

10. Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014Publicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland