onsdag 2 september 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 27 augusti 2015

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Madeleine Lundholm, projektledare
Eva Frosth, specialpedagog

08:30 – 09:00

2. Projektet "Vägen ut". Ett projekt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Briefing 2015

Ärende 3-13
09:00 –

3. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2015

4. Utbildningsnämndens delegeringsordning.
Beslut om redovisad ändring och förslag till revidering

5. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

6. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

7. Fyllnadsval efter avgående ledamot Anne Hamrén (S) som ersättare i arbetsutskottet
Beslut

8. Fyllnadsval efter avgående ledamot Anne Hamrén (S) som kontaktpolitiker
Beslut

9. Fyllnadsval efter avgående ledamot Anne Hamrén (S) som representant i programråd
Beslut

10. Anställning av obehöriga lärare höstterminen 2015
Information

11. Program/inriktningar vid Slottegymnasiet läsåret 2016/2017
Beslut om indikatorer

12. Budget 2016, ELP 2017-2018
Diskussion och ev. beslut

Ärende 13 hålls inom stängda dörrar på grund av sekretess

13. Övriga frågor och information 

Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland