lördag 2 augusti 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens extra sammanträde 5 augusti 2014

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

OBS!
Detta är ett extrainsatt nämndssammanträde utifrån nuvarande budgetsituation. Sammanträdet är ett arbetsmöte för nämndens ledamöter och förvaltningsledningen vilket innebär att dörrarna är stängda för allmänheten under punkterna 3 och 4.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning.

2. Överklagat beslut gällande skolskjuts utöver huvudregeln 2014/2015.
Principiell diskussion

3. Åtgärder utifrån prognostiserat underskott 2014.
Förslag till åtgärder

4. Budget 2015, ELP 2015-2017.
Förslag till åtgärder för att klara ramarna


Publicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland