söndag 7 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

"Jag vill,  jag kan, jag vågar..."

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. Arbetet består framför allt av tre komponenter; uppföljning, utvärdering och utveckling.

Kvalitetsarbetet skall bedrivas både på huvudmannanivå och i verksamheterna. Huvudmannen och ledningen för de olika verksamheterna har alla ett ansvar att se till att det finns fungerande system för att styra mot uppsatta mål, vilket illustreras i nedanstående bild.

Bild över kvalitetsarbetet
En strategisk plan för styrning och uppföljning finns på utbildningschefsnivå. Varje verksamhet har med den planen som utgångspunkt upprättat en strategisk plan där man beskriver hur arbetet ska se ut för att nå de nationella målen. Resultaten redovisas löpande i kvalitetsverktyget Incito samt i verksamheternas årliga kvalitetsredovisning.

Kvalitetssäkringscirkeln - Hålla spåret och uppnå mål


Arbetet för att säkerställa en ständig utveckling
Bild på kvalitetssäkringscirkeln
Publicerad: 2013-03-15 15.58
Dokument

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland