lördag 13 februari 2016

Specialpedagoger

Specialpedagoger
Uppdraget för de centralt placerade specialpedagogerna är att:

Ansvara för den pedagogiska kompetensen i den Barn- och elevhälsan.

Bistå med fördjupning av kompetens och metoder vad gäller grava språk- och talsvårigheter, och andra funktionshinder.

Kartläggning av samt egen undervisning och handledning till personal som arbetar med dessa barn.

Tillföra specialpedagogisk kompetens vid utredningar. Särskild tonvikt läggs vid åtgärdsförslag och pedagogisk anpassning.

Tillsammans med IT-pedagogen arbeta med att ta fram och skräddarsy alternativa verktyg och pedagogiska program för barn i svårigheter.

Att ansvara för specialpedagogisk kompetens mot kooperativ och friskolor.

Fungera som handledare vid utbildningar.

Publicerad: 2011-12-22 15.38
Specialpedagoger
Ingrid Nyberg
Specialpedagog/tal
0651-182 58
070-269 81 54
ingrid.nyberg@ljusdal.se
Margareta Byström
Specialpedagog/tal
0651-181 54
070-268 81 54
margareta.bystrom@ljusdal.se

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland