onsdag 2 september 2015

Personalutveckling

Personalen på UNIK får kontinuerlig utbildning.

UNIK:s ambition är att bli en lärande organisation


För att klara av att anpassa sig till omvärldens krav , kommunens målsättning, våra deltagares behov behövs kompetent personal
i ett väl fungerande arbetslag.

För att uppnå den totalkvalitet som verksamheten eftersträvar behövs utrymme för gemensamt lärande, möjlighet till egenutveckling och väl genomtänkta utbildningssatsningar.

UNIK ställer dessutom krav på att alla aktivt skall delta i verksamhetens oavbrutna förbättringsarbete.

För att skapa en lärande organisation måste lärande och kreativitet   uppmuntras.

UNIK strävar efter att ge utrymme för:

  • Ständig utveckling
  • Ny kunskap
  • Nyfikenhet  
  • Ifrågasättande
  • Misstag
  • Problemlösning  
  • Reflektion  

Handling

För att ständigt öka kompetensen i arbetslaget så inventeras och utvärderas genomgångna utbildningar gemensamt vid vår årliga verksamhetsplanering, inventeringar sker även på individnivå med jämna mellanrum.  

Utifrån den sammantagna bild vi får av läget, diskuteras och planeras behovet av framtida utbildning, detta resulterar alltid i en handlingsplan.

Resultaten i vår enkätundersökning påvisar tydligt vad vi behöver förbättra.

Publicerad: 2015-05-08 14.52
UNIK

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland