lördag 5 september 2015

Introduktion

Introduktion
Alla praktikanter genomgår en 2-6 veckors introduktion. Dessa veckor innehåller coaching, teori och praktiska moment. Deltagarna får påbörja arbetet med sin personliga handlingsplan.

Introduktionen syftar till att ge den enskilde möjlighet att starta i UNIK med nära kontakt och bygga en relation till grupp och personal. Ge den enskilde en lämplig praktikplats, där utgångspunkten är egna förutsättningar,behov och önskemål.

Introduktionen är förlagd vid UNIK-huset i Kaven.

Publicerad: 2012-02-11 18.25

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland