söndag 7 februari 2016

Barn, ungdom och familjeenhet

Foto: Marie Larsson, barn och familj

Barn, ungdom och familjeenheten består av tre myndighetsutövande arbetsgrupper och ett öppenvårdsteam med familjestödjare.

Vi samarbetar med med skola, barnomsorg, mödravårdscentral, barnavårdscentral och andra i syfte att kunna hjälpa barn och föräldrar som har problem. Vi ger råd och stöd och kan erbjuda vissa former av bistånd.

arbetar med att utreda barns och föräldrars behov av stöd och hjälp. De beviljar insatser/stöd och hjälp till barn upp till 12 år och deras föräldrar.

rekryterar familjehem och följer upp vården för de placerade barnen. De arbetar även med faderskapsutredningar, samarbetssamtal, vårdnads-/boende-/umgängesfrågor och adoptioner.

arbetar med att utreda ungdomar och föräldrars behov av stöd och hjälp. Därefter beviljar de insatser/stöd och hjälp till ungdomar i åldrarna 13-20 år och deras föräldrar.

ger stöd till familjer och enskilda efter beslut av socialsekreterare. Vissa stödinsatser är öppna för alla - läs mer under Resursteam.

Publicerad: 2014-09-26 16.38
Besöksadress

Förvaltningshuset
Riotorget, Ljusdal
Omsorgsförvaltningen, plan 3

Akut/mottagningsnummer
Barn och unga
0651-34 00 73

0651-180 00 växel

Enhetschef
Chatarina Plomér

0651-180 94
chatarina.plomer@ljusdal.se

Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland