fredag 12 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Individ- och familjeomsorg

Foto: Marie Larsson, individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av två myndighetsutövande enheter, dessa är försörjningsstöds- och vuxenenheten respektive barn- och famljeenheten. Dessa enheter är indelade i olika arbetsgrupper. Det finns även övrig verksamet inom IFO.

Myndighetsutövande verksamhet

finns huvudsakligen på socialkontoret, plan 3 i Förvaltningshuset på Riotorget.

Övrig verksamhet

Det finns även fler verksamheter som bedrivs utanför Förvaltningshuset. Det finns några verksamheter som drivs i egen regi och andra i samverkan med landstinget eller tillsammans med närliggande kommuner.

Resursteamet

ger stöd till familjer och enskilda i öppenvård efter beslut och insats från socialsekreteraren. De finns på Hotellgatan 18B.

Slottet

är Individ- och familjeomsorgens boendestöd för människor med missbruksproblematik. Deras verksamhet finns på Hotellgatan.

Handläggning av serveringstillstånd

finns i Förvaltningshuset plan3.

Budget- och skuldrådgivning

finns i Förvaltningshuset plan 5.

UNIK/VIP

är en kommunal verksamhet som ger stöd till långtidsarbetslösa med möjlihget till motiverande coachsamtal, praktikplatser, hunddagis samt Butik Unik. De finns på Åkerslundsvägen 62.

Medling och Brottsförebyggande verksamhet

i samarbete med polisen. Finns i Resecentrum.

Familjecentrum

finns på Lasarettsgatan 1, där vår förvaltning har en socionom, för konsultativa samtal, en halv dag i veckan.

Beroendecentrum

finns på Närsjukhuset i Ljusdal.

Familjerådgivning

finns i Ljusdal och Hudiksvall.

Ungdomsmottagning

finns på Hotellgatan 22B

Som samhällsmedborgare bör du anmäla till socialnämnden om du får kännedom om att ett barn far illa. Myndighet och anställda där, vars verksamhet berör barn och ungdom och hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Publicerad: 2015-08-31 17.04

Vik Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg

Leopold Stoltz
0651-188 15
leopold.stoltz@ljusdal.se

Vik Enhetschef för vuxen

Thomas Renshammar
0651-180 00
thomas.renshammar@ljusdal.se

Enhetschef för barn-
och familjeenheten

Chatarina Plomér
0651-180 94
chatarina.plomer@ljusdal.se

Akutnummer/Sociajour

Akut/mottagningsnummer
Barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour kvällar och helger
026-10 02 25

Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren har stängt så kan man ringa polisen på 114 14. Polisen kontaktar då socialjourens beredskap.

Övrig personal o verksamhet

Beroendecentrum
0651-186 51, 186 53, 186 55

Akut/mottagningsnummer
Barn och unga
0651-34 00 73

Budget- och skuldrådgivning
0651-180 87

Familjecentrum
Kontaktas via kommunens
växel 0651-180 00

Familjerådgivning
0770-33 06 16

Ungdomsmottagning
0651-171 65

Elevhälsans psykologer och kuratorer

Medling och Brottsförebyggande verksamhet
0651-103 00

Dokument

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland