tisdag 9 februari 2016

Personalutveckling

Hantverkargårdens ambition är att bli en lärande organisation


För att klara av att anpassa sig till omvärldens krav, det vill säga lagstiftningens intentioner (LSS och SoL), kommunens målsättning, våra medarbetare/kunders behov och anhöriga/godemäns förväntningar behövs kompetenta handledare i ett väl fungerande arbetslag. För att uppnå den totalkvalitet som verksamheten eftersträvar behövs utrymme för gemensamt lärande, möjlighet till egenutveckling och väl genomtänkta utbildningssatsningar.

Hantverkargården ställer dessutom krav på att samtliga anställda skall kunna arbeta i samtliga grupper samt att alla aktivt skall delta i verksamhetens oavbrutna förbättringsarbete.

För att skapa en lärande organisation måste lärande och kreativitet uppmuntras.

Planeringsdag

Hantverkargården strävar efter att ge utrymme för:

  • Ständig utveckling
  • Ny kunskap
  • Nyfikenhet  
  • Ifrågasättande
  • Misstag
  • Problemlösning  
  • Reflektion  
  • Handling
Planeringsdag
Publicerad: 2013-05-23 11.04
Vi anser att samtliga anställda behöver såväl utbildning som möjlighet till egenutveckling för att göra en god arbetsinsats.

Vår utvecklingsplan för utbildning är formad utifrån de behov som verksamheten har.
Vår uppfattning är att grunden för inlärning bygger på egen vilja.
Därför finns möjlighet att bygga upp sin kompetensprofil för habiliteringspersonal i den dagliga verksamheten.
Planeringsdag

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland