tisdag 9 februari 2016

Korttidsvistelse


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet.
 
Syftet med insatsen korttidsvistelse kan är att vårdnadshavare sk få möjlighet till avlösning. Den ger även barnet rekreation och miljöombyte.

Vid korttidvistelse ska barnet kunna fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Detta gäller inte lägervistelse.
 
Korttidvistelse ska kunna erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer. Under lov och studiedagar ska korttidshemmet kunna erbjuda heldagsomsorg.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter, till exempel biobesök, bekostas av den enskilde.                     

 

Publicerad: 2014-02-19 11.29

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland