lördag 13 februari 2016

Stöd och omsorg till personer
med funktionsnedsättning

Foto: Marie Larsson, Målande flicka

Välkommen till stöd och omsorg

Vårt uppdrag är att ge stöd till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Vår ambition är att ska vara personligt, anpassat och välfungerande utifrån var och ens behov och önskemål.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

På denna hemsida kan du finna information om vad vi erbjuder för stödinsatser samt få en liten presentation av våra verksamheter.

Publicerad: 2015-04-30 14.43

Verksamhetschef för Stöd och omsorg
till personer med funktionsnedsättning

Ställföreträdande
Verksamhetschefer
Ingrid Sundström och Margaretha Nybom

0651-182 72 / 0651-180 96
Epost: ingrid.sundstrom@ljusdal.se /
margaretha.nybom@ljusdal.se


Verksamhetschef för Biståndshandläggare

Margareta Nybom Persson
0651-180 82
Epost: margareta.nybom@ljusdal.se

LSS handläggare

Maria Storing Forssell
0651-182 78

Mona Larsson
0651-182 69

Epost till LSS handläggare: lsshandlaggare@ljusdal.se

Handläggarna har telefontid
Måndag-Fredag kl 08:00-09:30

Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland