fredag 12 februari 2016

Riksfärdtjänst

Information till dig som söker riksfärdtjänst i Ljusdals Kommun


Ljusdals kommun vill informera dig om hur det går till vid ansökan, utredning och beslut om riksfärdtjänsttillstånd. Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av ditt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt (jmf. med tåg 2:a klass). Resan skall göras inom Sverige från en kommun till en annan. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst är en ersättning för resekostnader för personer med stort och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Resan kan ske på olika sätt t.ex:

  • resa med tåg och ledsagare och /eller anslutningsresa med taxi till närmaste tågstation,
  • en resa med flyg för långa resor och anslutningsresa till flygplatsen
  • en resa med annat färdmedel vid speciella behov.

Egenavgiften vid riksfärdtjänstresa är fastställda av riksdagen och baseras på kilometeravstånd.

Ansökan


Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har ett stort och långvarigt funktionshinder som gör att de måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, har rätt att ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan sker skriftligt av dig eller en företrädare för dig, på särskild blankett för riksfärdtjänst. Ansökan gäller enstaka resor. Ansökningsblankett finns hos färdtjänsthandläggaren. Ansökan skall vara inlämnad senast en vecka innan resdag för resor inom länet, senast två veckor innan resdag för resor utanför länet.

Utredning


Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter och gör sedan en prövning mot lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Ibland kan uppgifter behöva kompletteras med läkarutlåtande och hembesök. Utredningen skall visa om du är berättigad till riksfärdtjänst, d.v.s ersättning för fördyrade omkostnader på grund av ditt funktionshinder. Utredningen skall också visa på vilket sätt du har möjlighet att resa till just den ort du ansöker om. Handläggaren beslutar sedan om färdsätt.

Bifall


Bifall ges:
  • om du bedöms ha ett stort och varaktigt funktionshinder som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt
  • om ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
  • om resan görs i Sverige från en kommun till en annan.

Avslag


Avslag ges om funktionshinder saknas, om resan kan ske till normala resekostnader eller med anpassade allmänna kommunikationer, trots stort och varaktigt funktionshinder

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Publicerad: 2015-12-02 16.01
Mer information

För ansökningshandlingar och information kontakta:

Lena Persson, Färdtjänsthandläggare
0651-182 68
E-post: fardtjanst@ljusdal.se

Telefontid:
Måndag-Fredag 08.00-09.30

Länkar
Lagar
Ansökan skickas till
Ljusdals Kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland