onsdag 10 februari 2016

Hemtjänst

Kommunens mål är att äldre ska kunna bo kvar i hemmet så länge det är möjligt. Du kan beviljas hemtjänst enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§ och avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad.

Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärende på post och bank, samt trygghetslarm.

Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med tillredning av enklare måltider, att äta och dricka, på/avklädning, personlig hygien och insatser såsom dagverksamhet för att bryta isolering och därmed skapa trygghet för den enskilde individen.

Vid behov av hemtjänst ta kontakt med biståndshandläggare

Det krävs alltid att man själv önskar få hjälp innan en utredning startar.

Du har rätt att själv välja utförare av dina beviljade insatser.
Läs mer om detta på sidan om LOV - Lagen om valfrihet.

I Ljusdals Kommun är hemtjänsten indelad i fem områden:

Ljusdal                Färila                Järvsö                Los                Ramsjö
Hemtjänsten i Ljusdal Hemtjänsten i Färila Hemtjänsten i Järvsö Hemtjänsten i Los Hemtjänsten i Ramsjö Karta över Ljusdals Kommun
Publicerad: 2014-03-06 15.22
Verksamhetschef för Äldreomsorg
Ingrid Sundström
0651-182 72
ingrid.sundstrom@ljusdal.se
Verksamhetschef för Biståndshandläggning
Margareta Nybom-Persson
0651-180 82
margareta.nybom@ljusdal.se
Länkar till våra egna sidor

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland