fredag 12 februari 2016

Äldreomsorg

Äldreomsorgen arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt i Ljusdals Kommun.

Insatserna ska, efter bedömning, anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. Dessa ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Vår uppgift är att stödja och avlasta anhöriga/närstående genom olika former av insatser.

Bistånd ges för hjälp i hemmet som rör omvårdnad och service. Omvårdnaden kan bestå av personlig hygien,  på- och avklädning, mat, förflyttningar, dusch och toalettbesök med mera. I servicen ingår bland annat inköp, städ, tvätt och ärenden.  Bistånd kan även ges för trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.


genomförandeplan upprättas tillsammans med kund  
Äldreomsorgen i Ljusdals kommun kännetecknas av välutbildad och duktig personal. Det är en garanti för att äldre och andra med omvårdnadsbehov får det stöd de behöver för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vi jobbar med kontaktmannaskap både inom särskilda boenden och i hemtjänsten. Vår definition av kontaktmannaskap är att en eller två av personalen från arbetsgruppen representerar vårdtagarens intressen.
Varje kund och de anhöriga ska veta vem/vilka kundens kontaktperson är.

LOV— Fritt att välja utförare i äldreomsorgen i Ljusdal.

Kunden ska själv kunna välja utförare av tjänster inom hemtjänsten.

Publicerad: 2015-08-14 16.18
Verksamhetschef för Äldreomsorgen

Ingrid Sundström
0651-182 72
ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Biträdande Verksamhetschef för Äldreomsorgen

Mikael Mårtensson
0651-182 44
mikael.martensson@ljusdal.se

Verksamhetschef för Biståndshandläggare

Margareta Nybom Persson
0651-180 82 margareta.nybom@ljusdal.se

Länkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland