Kommunvapen

Omsorg & Socialtjänst

Omsorgsförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp.

Omsorgen om dessa människor är hela verksamhetens ledstjärna.

Trygghet, kvalitet och delaktighet kännetecknar god omsorg. Kontakt och gemenskap med andra människor påverkar i allra högsta grad vårt välbefinnande. Våra barn, handikappade och äldre har särskilda behov av livskvalitet och trygghet.

Förvaltningen är uppdelad i olika verksamhetsområden:


Äldreomsorg

Verksamhetschef: Ingrid Sundström
ingrid.sundstrom@ljusdal.se
0651-182 72

Kost

Verksamhetschef: Maria Persson
0651-182 96

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef: Marita Wikström
0651-180 79

Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning

Ställföreträdande verksamhetschefer:
Ingrid Sundström, 0651-182 59
Margareta Nybom Persson: 0651-180 82

Handläggarenheten

Verksamhetschef: Margareta Nybom-Persson
0651-180 82

Arbetsmarknadsverksamheten

Verksamhetschef: Thomas Renshammar
0651-183 36

Integrationsverksamhetenöppnas i nytt fönster

Verksamhetschef: Kenneth Forssell
0651-181 63

Socialchef/Förvaltningschef

Marita Wikström
0651-180 79
marita.wikstrom@ljusdal.se

Omsorgsnämndens ordförande

Helena Brink (C)
0651-18103
helena.brink@ljusdal.se
072-201 85 56

Snabblänkar

Öppna hemsida för mer information Logotyp med hjälpande händer