Kommunvapen

Omsorg & Socialtjänst

Omsorgsförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp.

Omsorgen om dessa människor är hela verksamhetens ledstjärna.

Trygghet, kvalitet och delaktighet kännetecknar god omsorg. Kontakt och gemenskap med andra människor påverkar i allra högsta grad vårt välbefinnande. Våra barn, handikappade och äldre har särskilda behov av livskvalitet och trygghet.

Förvaltningen är uppdelad i olika verksamhetsområden:


Äldreomsorg
Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetschef
Ingrid Sundström
ingrid.sundstrom@ljusdal.se
0651-182 72

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Chatarina Plomér
0651-180 94

Kostservice

Verksamhetschef
Maria Persson
0651-182 96

Handläggarenheten

Verksamhetschef
Margareta Nybom-Persson
0651-180 82

Arbetsmarknadsverksamheten

Verksamhetschef
Susanne Lidfeldt
0651-183 36

Integrationsverksamhetenöppnas i nytt fönster

Verksamhetschef
Kenneth Forssell
0651-180 00

Socialchef/Förvaltningschef

Mikael Björk
0651-185 47 mikael.bjork@ljusdal.se

Omsorgsnämndens ordförande

Yvonne Oscarsson (V)
0651-181 24
yvonne.oscarsson@ljusdal.se

Snabblänkar

Öppna hemsida för mer information Logotyp med hjälpande händer