onsdag 27 maj 2015

Sällskapsdjur

En hund av rasen Bichon frise ligger på gräsmattan, Foto: Margareta Eiserman

Sällskapsdjur har människor haft i många hundra år. Djuren skänker ett mervärde och ger ofta ökad livskvalitet för ägarna. Men innehav medför inte bara nöjen utan också ett ansvar över djurets väl samt över skador och störningar till omgivningen som djuret kan orsaka.

Att tänka på för den som har hund

Som hundägare måste man ha sådan uppsikt över sin hund så att människor i dess omgivning inte behöver känna oro. Det innebär ofta att den ska hållas kopplad på platser där andra också vistas.

Om hund lämnas ensam i bostad eller hundgård måste man som ägare försäkra sig om att hunden inte stör boende i omgivningen genom återkommande skall.

Man ska alltid plocka upp bajs efter hunden när man rastar den utmed trottoarer, gångstigar och andra grönytor. Man ska också undvika att den kissar vid brevlådor, soptunnor och infarter. Det som göms i snö ser förskräckligt ut i tö.

1 mars - 20 augusti får en hund inte springa löst där det kan finnas vilt. Under resten av året måste man hålla uppsikt över hunden och hindra den från att driva eller förfölja vilt om den vid tillfället inte används till jakt.

Att tänka på för den som har katt

Katter gör gärna sina behov i till exempel sandlådor och rabatter. Man bör därför fundera över om man bor så till att man kan släppa ut katten utan att den ställer till obehag för grannar. Ägaren till katten ansvarar för skador den kan ställa till med.

Genom att kastrera katten kan man minska risken för revirmarkering och lukt från urin samt oönskade kattungar.
 
Märkta katter har större chans att kunna återföras till sin ägare om den kommit på villovägar. Katter som uppfattas som förvildade och saknar uppgift om ägare kan kommunen söka tillstånd till att fånga in. I regel fattas tyvärr även beslut om avlivning i dessa fall.

Att tänka på för den som blir störd av hund eller katt

Det är alltid att rekommendera att söka upp den som äger djuret och berätta vad man störs av och varför. Kontakta miljöenheten om djur eller djurhållning orsakar störningar som kan vara olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Kommer man inte fram till en gemensam lösning, kan man vända sig till miljöenheten om man tycker att problemet är så stort att det måste rättas till.


Publicerad: 2015-04-30 12.55
Länkar
Glada hästar ute på sommarbete

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland