lördag 13 februari 2016

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft år 1999 och är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning som sammanför regler från femton tidigare miljölagar. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

Vem berörs av miljöbalken


Balkens regler gäller alla, medborgare och företagare, som med sin verksamhet eller andra aktiviteter kan skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön, skada natur eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Reglerna gäller i stort och smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. Miljöbalken gäller allt från enskilda avlopp, inomhusmiljö och värmepumpar till flygplatser, värmekraftverk och massaindustrier.

Anmälan eller tillstånd


I miljöbalken finns regler om att tillstånd måste sökas eller anmälan behöver göras för vissa verksamheter eller åtgärder som man planerar att vidta.

I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns en förteckning över vilka verksamheter som behöver söka tillstånd (så kallade A- och B-verksamheter) eller som ska anmälas (så kallade C-verksamheter).

Om ni är osäker om er verksamhet behöver anmälas eller söka tillstånd, kontakta gärna miljöenheten i kommunen för att diskutera det.

Publicerad: 2011-12-02 08.06

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland