onsdag 10 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Livsmedelsverksamhet

Planerar du att starta eller överta en restaurang, café, livsmedelsbutik, kiosk eller annan typ av livsmedelsverksamhet? Då finns det en del du behöver känna till.

"Tillstånd" för livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet omfattar hantering, beredning och bearbetning av livsmedel, till exempel i restauranger, gatukök, pizzerior, livsmedelsbutiker, kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk. Livsmedelsverksamhet omfattar även försäljning av förpackade livsmedel och grossistverksamhet. Dessa verksamheter kallas i livsmedelslagen för livsmedelsföretag.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du fylla i blanketten Anmälan om registrering. Anmälan ska vara Miljöenheten tillhanda senast två veckor innan du startar verksamheten.

Godkännande

En ansökan om godkännande ska göras om du avser att starta ett livsmedelsföretag där du ska bearbeta livsmedel av animaliskt ursprung tex mejeri, charkuteri, styckningsanläggning eller slakteri. Blanketten Ansökan om godkännande ska lämnas in, antingen till kommunens miljöenhet eller till Livsmedelsverket, beroende på omfattning. Anläggningen ska godkännas av kontrollmyndigheten innan den får starta.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektören i Ljusdals kommun kontrollerar regelbundet livsmedelsföretagen. Då kontrolleras exempelvis att det finns fungerande system för egenkontroll och att verksamheten uppfyller gällande hygienkrav.

Avgift

Lagstiftningen säger att kommunen ska ta ut avgift för registrering av anläggning och avgift för kontroll. Avgiftens storlek har beslutats av kommunfullmäktige.

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med den, ska du fylla i blanketten Anmälan om ändring av livsmedelsanläggning och sända den till Miljöenheten.

Anmälan av användning av köldmedier

Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till Miljöenheten.


Tillstånd för alkoholservering

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från omsorgsnämnden.

Anmälan om tobaksförsäljning och folköl

För att sälja tobak och folköl ska en anmälan göras till omsorgsnämnden.

Bygglov

När en ny livsmedelslokal ska starta kan det krävas bygglov eller Anmälan om ombyggnad. Ta kontakt med plan- och bygg för detaljerad information.

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov föreligger. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter. För mer information ta kontakt med Ljusdal Energilänk till annan webbplats.

Brandskydd

Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Räddningstjänsten i Ljusdals kommun.


Publicerad: 2015-10-30 13.28

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland