onsdag 10 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Kalkning av sjöar och vattendrag

Under de senaste 30 åren har Ljusdals kommun bedrivit en omfattande kalkningsverksamhet för att bibehålla den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag.

Kalkspridning sker med helikopter, båt eller med stationära kalkspridare. 85 % av kostnaden finansieras av staten.

Behovet av kalkningsinsatser har minskat

Under de senaste 10 åren har reningen av utsläpp till luften ökat och därmed har den försurade effekten på mark och vatten minskat. Det har skapat möjlighet att minska kalkningsinsatsen. För tio år sedan fanns ca 150 sjöar med i kalkningsprogrammet. I dagsläget finns ett tjugotal sjöar kvar och endast en av fyra kalkdoserare är i drift. Det ser hoppfullt ut för våra vattenlevande växter och djur.

Kalkning med båt
Publicerad: 2015-10-30 12.31
Kalksilo
Kalkning av våra vattendrag sker på flera olika sätt.
Helikopter kalkar

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland