måndag 20 oktober 2014

Voxnan, Los/Hamra  

Reservatsbild saknas

Reservatsbild saknas

Den 12 mil långa övre delen av Voxnan är till stora delar opåverkad av mänskliga aktiviteter och utgörs därför av en vildmarksartad älv. Voxnan är variationsrik med många forsar, strömmar och lugnflytande sträckor. Längs hela älven löper Voxnanåsen långa sträckor som en skarpt avsatt getryggsås. Aktiva nipor, korvsjöar och rörliga sandbankar förekommer. Närmast älven växer en rik flora med flera sällsyntheter, t ex mandelpil, klotgräs, Kung Karls spira och trådbrosklav.

I forsar och strömmar finns harr och öring. Utter observeras regelbundet längs älven. Flodpärlmussla finns på flera lokaler. Den översta delen är ett förnämligt kanotvatten för hela familjen. Den 12 mil långa övre älvsträcka är av länsstyrelsen skyddad som naturvårdsområde sedan 1994 men har i och med miljöbalkens införande status som naturreservat. Under år 2000 utvidgades naturreservatet och omfattar nu även Hylströmmen där södra Norrlands största vattenfall finns med en fallhöjd på 23 meter. Hela området är 775 hektar stort varav 500 hektar är vatten.

Centrumkoordinater: X 6822500 Y 1473500 (koordinatsystem RT 90 2.5 Gon V)

Publicerad: 2012-01-04 15.53
Tipsa en kompis
Länkar
Forsparti i övre Voxnan

Forsparti i övre Voxnan

Övre Voxnan lämpar sig väl för kanoting

Övre Voxnan lämpar sig väl för kanoting

Fiske vid Voxnan

Fiske vid Voxnan

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland