tisdag 9 februari 2016

Lotterier

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteri-verksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri.

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. För tillstånd ska det finnas en lotteriansvarig som ansvarar för bland annat anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denna kommer även att ha kontakt med den kontrollant som fritidsenheten utser.

Lotterinformation lämnas av:

Eva Sahlström
Tfn 0651-180 81
E-post: eva.sahlstrom@ljusdal.se

Ansökan om tillstånd eller registrering skickas till:

Ljusdals kommun
Fritidsenheten
827 80 LJUSDAL

Publicerad: 2014-12-01 15.38
Länkar
Blanketter

Ansökan om lotteritillstånd enligt 15 och 16§ i lotterilagen

Ansökan om registrering enligt 17§ i lotterilagen

Lotteriredovisning

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland