söndag 19 april 2015
Till Startsida
Tillbaka

Lokala ordningsföreskrifter i Ljusdals kommun

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen OL i kraft, gamla lokala ordnings-föreskrifter i kommunerna upphörde då att gälla från och med januari 1996. Den nya ordningslagen ger kommunerna en möjlighet att utfärda nya lokala föreskrifter. Enligt ordningslagen får kommunerna utfärda föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

De tidigare lokala ordningsföreskrifterna som infördes 1990 för Ljusdals kommun, innehöll ett brett omfång av diverse regleringar, från renhållning till mattpiskning. De nu inrättade ordningsföreskrifterna har istället utformats utifrån perspektivet att endast reglera de angelägenheter i kommunen som förefaller vara ett problem och i behov av att regleras. De lokala ordningsföreskrifterna har upprättats i syfte att kunna vara ett verktyg för polisen och kommunala instanser då problem uppstår.

Lokala ordningsföreskrifter i pdfPDF

Publicerad: 2009-05-07 11.33

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland