fredag 19 december 2014

Revision

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.

Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

Kommunens förtroendevalda revisorer:
Ordförande
Bengt Nyström (FP)

Vice ordförande
Karl-Erik Svärd (V)

Ledamöter
Irene Jonsson (S)
Karl-Erik Svärd (V)
Lars-Göran Larsson (SRD)
Kurt Frisk (SRD)
Inga Lill Nyqvist (C)
Urban Sundström (M)

Publicerad: 2012-05-31 16.35

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland