söndag 7 februari 2016

Revision

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.

Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

Kommunens förtroendevalda revisorer:
Ordförande
Roland Bäckman (S)

Vice ordförande
Pekka Kankare (M)

Ledamöter
Anna-Karin Cavallin (M)
Inga-Lill Nyqvist (C)
Barbro Keizer (MP)


Publicerad: 2014-12-30 13.11

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland