söndag 14 februari 2016

Myndighetsnämnden

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom bygg-, miljö- och räddningstjänst. Myndighetsnämnden är ingen verksamhetsnämnd, utan har enbart ansvar för myndighetsutövning. Verksamhetsansvarig nämnd för bygg-, miljö- och räddningstjänst är kommunstyrelsen.

Myndighetsnämnden har fem ledamöter och sammanträder en gång i månaden.

Myndighetsnämndens ledamöter

Ordförande: Per Olov Persson (M)

V.ordförande: Tommy Borg (S)

John Nyman (C)

Lasse Bergqvist (L)

Manne Wallström (MP)

Publicerad: 2015-12-01 13.37

Dagordningar för myndighetsnämnden

Kontaktuppgifter Myndighetsnämnden

Ordförande Per Olov Persson
0651- 441 97

Sekreterare Kristin Wallberg      0651-181 40

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland