lördag 6 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Medborgarundersökning 2011

Statistiska centralbyrån, SCB, har på kommunens uppdrag genomfört en medborgarundersökning under våren 2011, då en enkät skickades ut till 1000 slumpvis utvalda boende i Ljusdals kommun.

I undersökningen efterfrågas:

  • Hur kommuninvånarna ser på kommunens verksamheter.
  • Vilken uppfattning invånarna har om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Vilket inflytande våra invånare tycker att de har på de kommunala besluten.  

De övergripande resultaten från medborgarundersökningen har nu kommit och i Ljusdals kommun börjar arbetet med att läsa och analysera.

Framförallt sticker Ljusdal ut i positiv bemärkelse när det gäller trygghet, kultur, förskola och vatten och avlopp. På dessa områden ligger Ljusdal mycket bättre än snittkommunen i undersökningen.

489 Ljusdalsbor i åldrarna 18-84 år har svarat, det vill säga 49 procent. Av dessa ger kvinnorna ett bättre betyg än männen på de flesta områden.

Publicerad: 2012-02-01 16.29
Medborgarundersökning 2011
Medborgarundersökning 2009

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland