fredag 27 november 2015
Till Startsida
Tillbaka

Medborgarundersökning 2011

Statistiska centralbyrån, SCB, har på kommunens uppdrag genomfört en medborgarundersökning under våren 2011, då en enkät skickades ut till 1000 slumpvis utvalda boende i Ljusdals kommun.

I undersökningen efterfrågas:

  • Hur kommuninvånarna ser på kommunens verksamheter.
  • Vilken uppfattning invånarna har om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Vilket inflytande våra invånare tycker att de har på de kommunala besluten.  

De övergripande resultaten från medborgarundersökningen har nu kommit och i Ljusdals kommun börjar arbetet med att läsa och analysera.

Framförallt sticker Ljusdal ut i positiv bemärkelse när det gäller trygghet, kultur, förskola och vatten och avlopp. På dessa områden ligger Ljusdal mycket bättre än snittkommunen i undersökningen.

489 Ljusdalsbor i åldrarna 18-84 år har svarat, det vill säga 49 procent. Av dessa ger kvinnorna ett bättre betyg än männen på de flesta områden.

Publicerad: 2012-02-01 16.29
Medborgarundersökning 2011
Medborgarundersökning 2009

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland